Allmänt

Webbplatsen ägs och drivs av Crem International Holding AB. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren i den aktuella utformningen. Villkoren gäller för all användning av webbplatsen. Crem International Holding AB reserverar sig rätten att när som helst ändra, göra tillägg till, förnya, ta bort eller förbättra innehåller på webbplatsen, eller att lägga till eller ta bort hela eller delar av webbplatsen.

Upphovsrätt

Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätten och tillhör Crem International Holding AB.

Varumärken

De varumärken, inklusive ikoner och logotyper, som finns på webbsidan tillhör Crem International Holding AB och skyddas av lagen om varumärken.

Ansvarsbegränsning

Vi på Crem International Holding AB gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen på denna webbplats är fullständig, korrekt och uppdaterad och att eventuella felaktigheter rättas till. Vi kan däremot inte garantera informationens aktualitet, exakthet, fullständighet, etc. Crem International Holding AB kan alltså inte på något sätt göras ersättningsskyldig för informationen som finns på webbplatsen – oavsett om informationen mot förmodan är inkorrekt.

Crem International Holding AB kan inte heller hållas ansvarig för skador eller förluster som kan uppstå – direkt eller indirekt – till följd av användningen av denna webbplats. Detta gäller även för eventuella virus som orsakas av nedladdningar. Crem International Holding AB kan inte hållas ansvarig för innehållet på de webbplatser och externa dokument som vi länkar till. Allt användande sker på användarens egen risk. Vi gör allt vi kan för att säkerställa stabil drift av webbplatsen men är inte ansvariga för driftstörningar eller avbrott, till exempel på grund av felsökning, underhåll eller förbättring av webbplatsen.

Personlig information

Din integritet är viktig för oss på Crem International Holding AB. All information som du skickar till oss hanteras i enlighet med lagstiftningen i personuppgiftslagen. Genom att använda denna webbplats godkänner du att den information du skickar samlas in och hanteras i enlighet med dessa villkor.