Dataskyddspolicy för webbplatsen

Inledning till denna dataskyddspolicy

Den här webbplatsen ägs och förvaltas av Crem International Holding AB (“Crem”).

På Crem förstår vi hur viktigt dataskydd är för dig och vi strävar efter att skydda dina uppgifter när du besöker platsen och tillhandahåller oss information. På grund av detta har vi utformat denna dataskyddspolicy för webbplatsen (“Dataskyddspolicy”). Crem tillhandahåller denna dataskyddspolicy för att förklara hur vi samlar in, använder, vidareförmedlar och skyddar personuppgifter du skickar till oss när du får åtkomst till och använder webbplatsen. Crem utgör registeransvarig, i den betydelse som tillämpas i rådande dataskyddslagar.

I allmänhet kan du besöka webbplatsen för att visa dess innehåll anonymt genom att inte tillhandahålla några personuppgifter. Om du inte accepterar denna dataskyddspolicy ska du inte ge oss någon information och inte använda webbplatsen.

Som detta används i denna dataskyddspolicy innebär “vi”, “vår” och “oss” Crem och dess dotterbolag.

Betydelsen av personuppgifter

Begreppet “personuppgifter” definieras i dataskyddslagar som är tillämpliga i ditt land. Dessa inkluderar all information i relation till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta innebär alla individer som kan identifieras direkt eller indirekt genom en referens till t.ex. namn, personnummer, platsdata, onlineidentifierare (till exempel IP-adresser – om de kan användas för att identifiera dig) eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturell eller social identitet.

Enkelt uttryck innebär detta alla uppgifter som i sig själva, eller tillsammans med andra uppgifter som vi har eller som är tillgängliga för oss, kan användas för att identifiera dig.

Viktigt information om internationella överföringar

 På grund av vår verksamhets internationella natur kan dina personuppgifter lagras och överföras till parter i andra länder, inklusive länder utanför det Europeiska samarbetsområdet. Dessa andra länder kommer antingen att ha andra dataskyddslagar än ditt land eller så har de inga dataskyddslagar. Det kan hända att EU-kommissionen inte anser att de tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter.

Vi kommer i synnerhet att lagra dina personuppgifter på servrar i USA. EU-kommissionen anser inte att USA tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter.  Vi kommer därför att vidta åtgärder för att tillämpa skydd (inklusive säkerhetsfunktioner) för att skydda dina personuppgifter när dessa finns i andra länder.  Detta kan inkludera tillämpning av avtal med klausuler om den europeiska modellen, där så krävs enligt tillämpliga lagar.  Du hittar dessa online på följande adress:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.  Om du har några frågor eller vill ha en kopia ska du kontakta oss (uppgifter nedan). Observera att kommersiellt känslig information kan tas bort/raderas från kopior som tillhandahålls till dig.

Kategorier för personuppgifter vi samlar in, syfte och juridiskt underlag

Personuppgifterna vi samlar in kan inkludera följande:

Kategorier för personuppgifter Syfte Juridiskt underlag
Ansökningsuppgifter (t.ex. namn, CV) Hantering av sådana personuppgifter behövs för att Crem ska kunna administrera rekryteringsprocessen, inklusive konfigurering av en elektronisk fil över jobbsökande, hantera din ansökan, organisera intervjuer. Hanteringen behövs för att vi ska kunna anställa dig.
Kontaktuppgifter (t.ex. fullständigt namn, postadress, e-postadress, arbetsgivare/företag och professionell information, jobbtitlar, telefon- och faxnummer) Hantera och svara på dina frågor och hantera beställningar som skickas via b2b-beställningsverktyget. Verkställa avtal och berättigade intressen – det är viktigt att vi kan svara på dina frågor.
Webbinformation (IP-adresser, webbläsarinformation) Övervaka och producera statistisk information gällande användningen av våra plattformar och analysera och förbättra deras funktioner. Berättigade intressen – vi måste göra denna begränsade rutinövervakningen för att våra webbplatser ska fundera rätt, för att diagnostisera problem med vår server och administrera vår webbplats.
All information Etablera och verkställa våra lagliga rättighet och skyldighet samt övervaka för att identifiera och rapportera bedrägeri

Följa instruktioner från brottsbekämpande organ, regering eller övrigt, enligt vad som krävs av lag

För vår bokföring i allmänhet och för att hantera kundrelationer

Hantera förslag på försäljning, omstrukturering eller sammanslagning av alla delar av vår verksamhet, inklusive att svara på frågor från möjliga köpare eller sammanslagningsorganisaitoner

Lösa alla klagomål från eller tvister med dig

Berättigade intressen (se kolumnen till vänster)
E-postadress, namn Vi använder dessa uppgifter för att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringsinformation. Ditt samtycke


Sammanfattningsvis så behöver vi vissa kategorier av personuppgifter för att förvalta alla eventuella avtal vi har med dig (där så är relevant).  Vissa personuppgifter hanteras för våra berättigade intressen där detta inte ger några negativa effekter för dig.

Information och direkt marknadsföring

Med ditt samtycke, där så är relevant, behåller vi ditt namn, adress och kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer och e-postadresser) i våra databaser och kan då och då använda denna information för att informera dig om våra egna relaterade produkter och tjänster likväl som om allmänna utvecklingar inom industrin som kan vara av intresse för dig. Vi kan kontakta dig skriftligen, per telefon, fax eller e-post för att göra detta. Om du vid någon tidpunkt beslutar att du inte vill att dina kontaktuppgifter ska användas i dessa syften ska du informera oss om detta (se “Kontakta oss” nedan).

Dataanonymisering och användning av sammanslagen information

Vi kan konvertera dina personuppgifter till statistiska eller sammanslagna data på ett sådant sätt att vi säkerställer att du inte identifieras eller kan identifieras genom dessa data.  Vi kan använda dessa sammanslagna data för att utföra marknadsundersökningar och analyser, inklusive för att sammanställa statistik och rapporter.  Till exempel så kan vi sammanställa rapporter om vilka av våra produkter som lockar till sig minst eller flest antal förfrågningar från mäklare och agenter och andra personer som besöker vår webbplats.

Vi kommer i synnerhet att använda tekniken för att samla in anonym information om hur webbplatsen används. Till exempel:

  1. Vi använder teknik för att spåra vilka sidor webbplatsbesökarna visar. Vi använder också teknik för att fastställa vilka webbläsare våra besökare använder. Den här tekniken kan inte identifiera dig personligen, men den gör det möjligt för oss att sammanställa statistik om våra besökare och hur de använder webbplatsen.
  2. Vissa sidor på denna webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till andra sidor på webbplatsen. Vi kan använda teknik för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på webbplatsen våra besökare väljer att visa. Den här tekniken kan inte heller identifiera dig personligen – men den gör det möjligt för oss att sammanställa statistik om hur hyperlänkarna används.

Vi använder dessa anonyma uppgifter för att förbättra innehåll och funktionalitet för webbplatsen och fundera på vilka platser och ämnen som lockar till sig intresse så att vi kan fokusera på våra e-postuppdateringar (för de som vill ta emot sådan kommunikation). Detta gör det lättare för oss att förstå besökarnas allmänna intresseområde bättre och därmed förbättra webbplatsen och produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Kakor och analysverktyg

Vi kan ibland använda kakor på webbplatsen. Kakor är små textfiler som din webbläsare lämnar på hårddisken för att känna igen dig som en återkommande användare av vår webbplats, spåra användningen av webbplatsen och tillhandahålla målinriktade annonser. Detta gör det möjligt att anpassa vissa aspekter av ditt besök på webbplatsen. Information som samlas in genom kakor på detta sätt används bara i sammanslagen form. Såvida inte en besökare specifikt anger sin identitet, t.ex. genom att registrera sig på webbplatsen via ett online-formulär eller skicka oss korrespondens från webbplatsen så kan vi inte identifiera enskilda besökare. Vi kan använda kakor för att spara preferenser, registrera sessionsinformation, ta fram uppgifter om webbplatsbesökarnas preferenser och intressen, registrera tidigare aktiviteter på en webbplats för att tillhandahålla bättre service när du kommer tillbaka till webbplatsen eller anpassa webbsideinnehåll baserat på information du tillhandahåller frivilligt.

Du kan inaktivera kakor genom att anpassa inställningarna för din webbläsare. Se webbläsarens hjälpfunktion för information om hur du inaktiverar kakor. Tänk på att om du inaktiverar kakor kan det hända att vissa av webbplatsens funktioner inte är tillgängliga.

Crem använder sociala plugin (även kallade “knappar”) till sociala nätverk som t.ex. Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker Crems webbplatser är knapparna inte aktiva och de fortsätter vara inaktiva tills du klickar på en av knapparna. När du har klickat på en knapp så fortsätter denna vara aktiv fram tills att du avaktiverar eller tar bort dina kakor. Om du är inloggad på ett socialt nätverk så kan nätverket förmedla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto på detta. Om du är med i ett socialt nätverk så måste du logga ut från det sociala nätverket innan du aktiverar knapparna på vår webbplats om du inte vill att det sociala nätverket ska associera data som de får under ditt besök på vår webbplats med din profil i det sociala nätverket.

Crem använder Google Analytics i enlighet med Art. 6 (1) (f) DSGVO, vilket är en webbanalystjänst som tillhör Google Inc. (Google) och som används på vår webbplats. Google Analytics använder kakor, dvs. textfiler som lagras på datorn för att aktivera analys av din webbplatsanvändning. Information som genereras av kakan om din användning av den här webbplatsen skickas oftast till en Google-server i USA och sparas där. Om IP-anonymisering tillämpas på webbplatsen trunkeras först din IP-adress av Google inom medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra länder som ingår i EES-avtalet. Endast i undantagsfall skickas en fullständigt IP-adress till en Google-server i USA och trunkeras där. Google använder denna information, på uppdrag av webbplatsens ägare, för att utvärdera din användning av webbplatsen, skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla webbplatsens ansvariga med ytterligare tjänster relaterade till webbplatsen och internetanvändning. IP-adressen som skickas till din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte ihop med andra data av Google. Du kan förhindra att kakor lagras genom att anpassa inställningarna för webbläsarprogrammet, i så fall ska du dock notera att du kanske inte använda alla funktioner som tillhandahålls av den här webbplatsen. Dessutom kan du förebygga att data som genereras av kakor och relateras till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in och hanteras av Google genom att hämta och installera ett plugin för webbläsaren från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Crem använder Google Analytics på webbplatserna med tillägget “anonymizeIP”. IP-adresserna trunkeras innan vidare hantering för att förhindra direkt associering med andra personer.

Vi använder också “Google reCAPTCHA” (hädanefter “reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). reCAPTCHA används för att kontrollera att data som matas in på webbplatsen (som t.ex. kontaktformuläret) har angetts av en människa eller ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA beteendet för webbplatsbesökaren baserat på olika uppgifter. Denna analys startas automatiskt så snart som webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För att göra analyser utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adresser, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelse som användaren gör). Data som samlas in under analysen kommer att skickas vidare till Google. reCAPTCHA-analyserna görs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna får inte information om att denna analys sker. Datahantering görs i enlighet med Art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för att skydda platsen från obehörig automatiserad informationsinsamling och spam. För mer information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddspolicy, se följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Utlämning av dina personuppgifter till tredje part

Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till tredje part, inklusive men inte uteslutande som följer:

  1. Inom vår företagsgrupp i de syften som beskrivs i denna dataskyddspolicy.
  2. Till tredje part som levererar tjänster till oss och hjälper oss och vår företagsgrupp sköta vår verksamhet. Till exempel kan en tredje part få tillgång till dina personuppgifter för att ge oss IT-support eller hantera e-postutskick till oss.
  3. Till våra juridiska och professionella rådgivare.
  4. När så behövs för att uppfylla ett juridiskt krav (inklusive där så är lämpligt eventuella krav som gäller för vår grupp i USA), för hantering av rättssaker, för att skydda grundläggande intressen, för att skydda säkerheten och integriteten på våra databaser på denna webbplats, för att skydda mot juridiskt ansvar.
  5. Till tillsynsmyndigheter, domstolar och regeringsorgan för att uppfylla juridiska order, krav i lagar och riktlinjer samt begäranden från myndigheter.

Skydd av personuppgifter

Vi strävar efter att använda lämpliga tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som skickas, lagras eller på annat sätt hanteras av oss, från olaglig förstörelse, förlust, förändring samt obehörig utlämning eller åtkomst till personuppgifter i relation till vår webbplats.  Dessa åtgärder utgörs bland annat av skyddsfunktioner på datorer och säkerhet gällande filer och anläggningar.  Våra serviceleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Inom vissa områden använder Crem SSL-kryptering som är industristandard för skydd av dataöverföringar. De flesta webbläsare stödjer den säkerhetsnivå som behövs för att använda dessa områden.

Vi strävar särskilt efter att implementera tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra en lämplig säkerhetsnivå för den risk som föreligger. Dessa är, enligt lämplighet, bland annat: (a) pseudoanonymisering (t.ex. där data separeras från direkta identifierare så att det inte går att länka till en identitet utan viss ytterligare information, vilken lagras separat) och kryptering, (b) säkerställa att kontinuitet, konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för de system och tjänster som används för att hantera dina personuppgifter, (c) säkerställa möjlighet att återställa tillgänglighet och åtkomst till personuppgifter i tid om en fysisk eller teknisk incident skulle inträffa och (d) säkerställa användning av processer för regelbundna tester, utvärderingar och effektivitetsbedömningar gällande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Lagringsperiod för uppgifter eller kriterier som används för att fastställa detta

Vi behåller dina personuppgifter så längre som vi behöver för att uppfylla de syften för vilka de har samlats in, så som beskrivs ovan.

Uppgifterna vi använder för att fastställa hur länge personuppgifter ska behållas är bland annat följande: (i) Lagring för att svara på frågor.  Vi behåller uppgifterna i en rimlig period eter att vår relation har upphört (upp till 6 månader) för att kunna svara på eventuella frågor från dig, (ii) Lagring för att besvara klagomål.  Vi kommer att behålla uppgifterna så länge som det är rimligt att du kan framföra rättsliga klagomål mot oss (om och i den utsträckning vi har ingått ett avtal med dig, (iii) Kvarhållning i enlighet med lagliga krav och efterlevande av riktlinjer.  Vi kommer att överväga om vi behöver behålla uppgifter efter den period som beskrivs i (ii) på grund av ett lagligt krav eller för att efterleva vissa riktlinjer.

Om din ansökan om anställning ger gott resultat och du börjar arbeta för Crem kommer dina personuppgifter att överföras till din personalakt och vi kommer att hantera dessa i relation till din anställning. Om din ansökan inte leder till en anställning kommer vi att behålla dina personuppgifter i 6 månader efter att du får ett meddelande om du inte har fått tjänsten.

Om du vill ha ytterligare information om våra rutiner för datalagring kan du kontakta oss (se “Kontakta oss” nedan).

Dina rättigheter enlig dataskyddslagar

Du har flera olika rättigheter i enlighet med dataskyddslagarna i ditt land.  Detta är bland annat (där så är relevant): rätten att få åtkomst till personuppgifterna vi har om dig, rätten till att begära ändringar eller rättelser av dessa personuppgifter, rätten att begära begränsning av hantering av uppgifter om dig eller att protestera mot hantering av dina personuppgifter, rätten att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs, rätten att ta med sig data, inklusive att begära ut uppgifter i ett vanlig format för sådana i vissa omständigheter till exempel där hanteringen av dessa baseras på samtycke, rätten att protestera mot automatiserade beslutsprocesser, inklusive profilering (om sådan används) som har en rättslig eller betydande effekt på dig som individ och rätten att återkalla ditt samtyckte gällande all hantering som du tidigare har samtyckt till.  Du kan också framföra klagomål till en tillsynsmyndighet.

Se avsnittet “Kontakta oss” om du vill utöva några av dessa rättigheter (i enlighet med relevans).

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla vissa hyperlänkar till webbplatsen som inte förvaltas av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls uteslutande som referens och för att underlätta för och implicerar inte något ansvar för dessa webbplatser från tredje parter eller något samband med dess operatörer. Vi hanterar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras dataskyddsrutiner. Vi rekommenderar att du granska eventuella dataskydspolicyn på webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller tillhandahåller personuppgifter.

Uppdateringar och ändringar av dataskyddspolicyn

Vi kan besluta om att ändra denna dataskyddspolicy. Om ändringen är grundläggande och kan påverka dig signifikant så kommer vi att skicka dig den uppdaterade dataskyddspolicyn innan ändringen faktiskt görs. Vi uppmuntrar dig att granska innehållet i denna dataskyddspolicy regelbundet.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter i relation till oss så ska du skicka ett e-postmeddelande till
crem.gdpr@welbilt.com

Se till att inkludera din e-postadress och telefonnumret i detta meddelande.

Du kan även skriva till

Attn: Gunilla Kruskopf
Crem International AB
Box 10, Viksgränd 2
670 40 Åmotfors Sweden
Telefonnummer: +46 570 477 00

Senast uppdaterad: 2018-12-20