Crem International fortsätter sin expansion med Welbilt som nya ägare

februari 26, 2018

Priveq Investment Fund IV L.P. (“Priveq”) har tillsammans med övriga ägare ingått avtal om att avyttra Crem International till Welbilt, Inc. (”Welbilt”) som är en betydande amerikansk aktör inom food service noterad på NYSE.

Crem International är en globalt erkänd tillverkare av professionella kaffemaskiner med över 50 års erfarenhet på marknaden och försäljning till fler än 80 länder. Crem International utvecklar, tillverkar och marknadsför kaffemaskiner under tre starka varumärken – Coffee Queen, Expobar och Spengler för segmenten HoReCa, Office Coffee Services och Convenience. Grunden i bolaget med Coffee Queen (Sverige) och Expobar (Spanien) och det senaste förvärvet av Spengler (Tyskland) har gjort Crem International till den tillverkare i branschen som har det största produktutbudet med allt från manuella till automatiska maskiner inklusive unik teknik för espresso- och filterkaffe.

Priveq investerade i Crem International 2012 tillsammans med SEB Venture Capital, grundarna Georg Möller och familjen Olaso och ledningen med VD Sebastian Lindström i spetsen. Crem International har under Priveqs innehavsperiod tagit steget till att erbjuda kaffemaskiner till samtliga viktiga segment på den professionella kaffemarknaden. Crem Internationals intäkter har under innehavsperioden vuxit från 450 Mkr till 770 Mkr med god lönsamhet.

”Tillsammans med Priveq och SEB Venture Capital har vi transformerat Crem International till en ledande aktör på marknaden för professionella kaffemaskiner. Vi ser fram emot att tillsammans med Welbilt fortsätta bolagets framgångsrika expansion.” säger Sebastian Lindström, VD i Crem International.

”Crem International har under vår innehavsperiod fortsatt sin lönsamma tillväxtresa och genomförde 2015 det strategiska förvärvet av den tyska tillverkaren Spengler. Bakgrunden till framgången ligger framförallt i att bolaget skapat en robust struktur i allt från produktutveckling till försäljning och att ledningen samtidigt lyckats bibehålla en stark entreprenörsanda. Vi tror att Welbilt som internationell aktör kommer att kunna fortsätta växa Crem International till det självklara valet inom professionella kaffemaskiner oavsett geografisk marknad eller segment.” säger Karl-Johan Willén, partner på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment Fund IV, samt styrelseledamot i Crem International.

Alantra har varit finansiell rådgivare till Crem International och dess ägare.

För ytterligare information kontakta:

Sebastian Lindström, VD Crem International

Tel. +46 70 308 94 51

sebastian.lindstrom@creminternational.com

Karl-Johan Willén, Priveq Advisory AB

Tel. +46 70 950 88 25

karljohan.willen@priveq.se

 

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, viket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment Står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB är rådgivare till Priveq Investments fonder.

För ytterligare information, se www.priveq.se