SPENGLER

Med merket Spengler har vi blitt tilført en mengde kunnskap og erfaring med utstyr for fullautomatisk espresso og filterkaffe, både i frittstående utstyr for høy kapasitet og i mindre intuitive bordløsninger.