Juridisk informasjon


Allment

Websiden eies og driftes av Crem International Holding AB. Ved å benytte denne websiden anerkjenner du vilkårene for bruk av tjenesten.Villkår gjelder for all bruk av websiden. CIH AB reserverer retten til når som helst og utføre endringer, tillegg, fjerning eller forbedringer på websiden.


Opphavsrett

Materialet på websiden er beskyttet av opphavsretten og er CIH AB sin eiendom.


Varemerker

Varemerker, inklusive ikoner og logoer, eies av CIH AB og er beskyttet av lover knyttet til varemerker.


Ansvarsbegrensning

Vi på CIH AB gjør vårt ytterste for å sikre at all informasjon på denne websiden er fullstendig, korrekt, oppdatert og at feil korrigeres fortløpende. Vi kan derimot ikke garantere informasjonens aktualitet, eksakthet, fullstendighet etc. CIH AB kan således ikke på noen måte holdes erstatningsansvarlig for informasjon som ligger på websiden – uansett om informasjon mot formodentlig er feilaktig.

CIH AB kan heller ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå -direkte eller indirekte- som følge av bruk av denne websiden.  Dette gjelder også eventuelle virus som skyldes nedlastning av materiale fra websiden. CIH AB kan ikke holdes ansvarlig for innhold på websider og eksterne dokumenter som vi linker til. All bruk skjer på brukers egen risiko. Vi gjør alt vi kan for å sikre stabil drift på websiden men kan ikke holdes ansvarlig for driftsstans eller avbrudd, eks grunnet feilsøking, vedlikehold eller forbedringer av websiden.


Personvern

Din integritet er viktig for oss på CIH AB. All informasjon du sender til oss håndteres i henhold til gjeldende lovdata om personopplysninger. Ved å benytte denne websiden godkjenner du at all informasjon du sender lagres og behandles i henhold til gjeldende lover.